Välkommen till Q56 Affärsutveckling AB

Q56 Affärsutveckling AB har som målsättning att uppnå en fortsatt långsiktig och lönsam verksamhet innehållande dels förvaltning av fast och lös egendom, och samtidigt arbeta med tjänsteuppdrag avseende administrativa rutiner, organisationsutveckling, juridisk fastighetsrådgivning, värdering av skogsfastigheter, biträda vid fastighetsöverlåtelser och annan förekommande affärsutveckling och juridiska uppdrag.

Våra kunder består främst av små och medelstora företag, organisationer och myndigheter.

Bolaget grundades av entreprenören och företagskonsulten Björn Lindgren år 1995, och har sitt säte i Falun, där vi även bedriver aktiv fastighetsförvaltning.

Bolaget har sedan sin verksamhetsstart innehaft, och har även idag, ett stort antal kunder då vårt kundregister omfattas av över 1.000 betalande kunder med varierande storlek på uppdrag.

Q56 Affärsutveckling AB arbetar efter följande direktiv:
- Aldrig åta oss ett uppdrag som vi inte kan slutföra och samtidigt fortsatt inneha en nöjd kund.
- Utföra uppdragen på ett sådant sätt som vi förväntar oss att andra uppdragsgivare skall uppföra sig mot oss.

Q56 Affärsutveckling AB arbetar med aktiv kvalitetssäkring även om bolaget inte är certifierat.

Vi önskar Er välkommen in på vår hemsida och det är vår förhoppning om att Ni finner den eller bolaget intressant, och det är vår förhoppning att Ni blir vår framtida "affärspartners", vem vet?

Affärsidé
Q56 Affärsutveckling AB är ett företag som har som målsättning att äga, förvalta och administrera fast och lös egendom för våra ägare och kunder samt utföra konsultuppdrag, fastighetsöverlåtelser och övriga tjänster med god lönsamhet som följd.
Q56 Affärsutveckling AB skall i första hand verka på den nationella marknaden och i andra hand på den internationella marknaden.

Dotterbolag
Q56 Skog AB har blivit ett helägt dotterbolag till Q56 Affärsutveckling AB

Intressebolag och kunder
Q56 Bygg & Anläggning AB
Backatull AB

Fastighetsbestånd
Q56 Affärsutveckling AB äger fastigheten Tjärntäkt 5:2 i Falu Kommun.
Bolaget förvaltar även ett stort antal skogsfastigheter.


Q56    Harmsarvsvägen 3A,    790 20    Grycksbo    Tel: 023-260 90    E-post: q56@q56.se