Skogsfastigheter till salu

Förfrågningar angående objekt alternativt personlig kontakt: annons@skogsannons.se

Rubrik Landskap
Större strandnära skogsfastighet Härjedalen
Areal: Ca 490 ha     Fastighetsbeteckning: Del av Hedeviken 21:15

En strandnära skogsfastighet som kan användas för såväl skogsbruk, exploatering, rekreation samt jakt och fiske.

Fastigheten är belägen i direkt anslutning till Hedlanda Flygfält (8km väster om Vemdalen) som har 1200 m asfalterad landningsbana, samt därutöver har fastigheten ca 5 km strandlinje i direkt anslutning till Ljusnans strand med goda möjligheter till fiske.
Härjedalens kommun anser i sin översiktsplan att fastigheten är väl anpassad för exploatering av tätbebyggelse.
Bra vägnät och god tillgänglighet på hela fastigheten finns.
På fastigheten finns därutöver ett beviljat bygglov för en enplansvilla på ca 200 m2 med tillhörande Attefallshus om ca 25 m2 med utsikt över Ljusnan och Sånfjället.
En äldre timmerstuga finns också fastigheten med en boyta om ca 25 m2.

Skog.
Beräknad volym ca 38.000 m3fub
Se bifogad skogsbruksplan med reservation för att bestånd nr:89,84 och 77 är avverkad med ca 3.000 m3sk

Jakt.
Fastigheten ingår i privat licensområde för älgjakt motsvarande ca 2.200 ha bestående av 2 fastighetsägare.
All jakt medföljer fastigheten vid förvärv.

Fiske.
Fiskerätt medföljer fastigheten.

Pris.
13.900.000 kr eller bud.
Säljaren förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt.
Senaste anbudsdag är 25 juli 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta Björn Lindgren på telefon 070-3307777.

Beståndskarta

Jaktkoja 1

Jaktkoja 2

skoglig vy

Skogsbruksplan

Strandtomt

Översiktskarta


Q56    Harmsarvsvägen 3A,    790 20    Grycksbo    Tel: 023-260 90    E-post: q56@q56.se