Om Skogsannons

Skogsannons är den oberoende annonsplatsen för skogsägare eller blivande skogsägare, som skapas av skogsägare eller dess ombud.

Målsättningen med denna annonsplats är att skapa den fria marknadsplats som många ägare av skogsfastigheter vill ha när de ska sälja sin egen skogsfastighet vad beträffar användande av mäklare, jurister eller annat ombud, och själva bestämma spridningsfrekvensen av sitt försäljningsobjekt.

Denna annonsplats står öppen för var och en som själva ansvarar för innehållet i sitt annonsmanus och därutöver står juridiskt till svars för innehållet i annonsen.

Vi har valt manuell inläggning av annons för att säkerställa att annonsplatsen endast används för sitt ändamål, nämligen att marknadsföra skogsfastigheter och lantbruksfastigheter.

Vi har som målsättning att nå samtliga tänkbara köpare genom att aktivt bearbeta de sökmotorer som finns i IT-världen.

Skogsannons.se ägs av Q56 Affärsutveckling AB men administreras av Q56 Skog AB, www.q56.se


Q56    Harmsarvsvägen 3A,    790 20    Grycksbo    Tel: 023-260 90    E-post: q56@q56.se