Företaget

Q56 Skog AB grundades 2003 då vi fick en förfrågan om ett röjningsuppdrag från en stor privat kund. Alltsedan dess har företaget så sakteliga utvecklats till vad det är idag, och vi anser oss ha överbryggat de första riskfyllda åren och står nu väl rustade för en framtida utveckling

Företaget har under sitt sista verksamhetsår expanderat kraftigt och vi har genomfört uppdrag för såväl Skogsbolag som för privata små och medelstora skogsägare.

Under de sista verksamhetsåren har vi valt att nischa verksamheten till de verksamhetsområden som är vår största styrka, nämligen produktion av skogsbilvägar i kombination med skogsvård (dock ej planteringsuppdrag).

Bioenergi har sedan 2008 växt sig starkt till att bli en säsongsbetonad del av företagets utveckling.

Vår målsättning är att fortsättningsvis agera med en liten flexibel organisation där såväl beslutsvägar som leveranstider är korta men intensiva, med god lönsamhet som följd.

Vår personal är välutbildad avseende skogsbruk, säkerhet och miljötänkande.

Q56 Skog AB har sedan Januari 2012 blivit ett dotterbolag till Q56 Affärsutveckling AB.


Q56    Harmsarvsvägen 3A,    790 20    Grycksbo    Tel: 023-260 90    E-post: q56@q56.se