Bygg

Q56 Bygg&Anläggning AB har allt sedan verksamhetsstart i huvudsak arbetat med renoveringar av äldre fastigheter med tillhörande markentreprenader såsom va/el och avloppsanläggningar.
Våra uppdragsgivare har varit egnahemsägare och offentliga verksamheter.

Vid förfrågan om uppdrag kontakta Björn Lindgren på telefon 070-3307777.


Q56    Harmsarvsvägen 3A,    790 20    Grycksbo    Tel: 023-260 90    E-post: q56@q56.se